hide this bar
Безопасности
Managementul Retelelor
CAD si web design
Business Intelligence
E-learning
Soft stiintific
Sisteme de virtualizare
Consultanta si Servicii

Netwrix

Netwrix ofera solutia pentru auditul schimbarilor si configurarilor din interiorul companiei scopul de a vedea cine a facut, cand si unde s-a intamplat în intreaga infrastructură a companiei. Cu aceasta solutie veti obtine automatizarea managementul si conformitatea sistemelor conform standardelor Internationale precum: PCI, HIPPA, ISO 27001, SOX, FERPA, FISMA, GLBA, NERC, etc.

Produsele Netwrix sunt adresate exclusiv pentru auditul configurarilor si a schimbarilor care ofera o solutie completa acoperind auditul sistemelor si aplicatiiilor precum:

–      Active Directory                                             - Exchange

–      File Servers                                                      - SharePoint

–      SQL Server                                                        - VMware

–      Windows Server                                            - and more…

Mai mult detalii puteti gasi aici: href="https://www.netwrix.com/">https://www.netwrix.com/

 деталии

ELO Digital

Familia de produse ELO: arhitectura adecvata fiecarei afaceri


Este absolut necesar ca solutiile ECM/DMS sa fie dezvoltate in functie de dimensiunile si cerintele companiei.
Avand acest obiectiv in minte, ELO a dezvoltat urmatoarele solutii concrete pentru fiecare tip de companie.

Fie ca este vorba de o microintreprindere sau un freelancer, o companie cu cateva sute de posturi sau o corporatie
multinationala cu un personal format din cateva mii de angajati, ELO reprezinta solutia ideala, indiferent de dimensiuni.


  • href="http://www.elo-digital.ro/WCM/ro/products/product-family/elooffice.html">ELOoffice pentru statii de lucru individuale, liber profesionisti si firme de dimensiuni reduse
  • href="http://www.elo-digital.ro/WCM/ro/products/product-family/eloprofessional.html">ELOprofessional pentru intreprinderi mici si mijlocii
  • href="http://www.elo-digital.ro/WCM/ro/products/product-family/eloenterprise.html">ELOenterprise pentru companii si corporatii cu structuri complexe
  • href="http://www.elo-digital.ro/WCM/ro/products/elo-dms-desktop.html">ELO DMS Desktop pentru integrarea in produse Microsoft Office familiare
  • href="https://www.mydmscloud.ro/">my DMS Cloud pentru cloud computing care include tot ceea ce iti trebuie.

 

ELO se dezvolta odata cu nevoile dumneavoastra

Un software simplu, necostisitor, care sa indeplineasca activitatile zilnice, fara prea multa birocratie, se numara printre cerintele importante pentru firmele mici. Astfel de cerinte pot fi indeplinite cu usurinta de ELOoffice. Companiile din ce in ce mai mari au cerinte direct proportionale cu dimensiunile lor. Si in acest caz, solutia software trebuie sa ofere optiuni numeroase de configurare, proceduri sofisticate de garantare a accesului la informatie si o posibilitate extraordinara de redimensionare; in plus, trebuie sa fie capabile sa suporte simultan o multitudine de procese si sa administreze cu succes un numar mare de utilizatori. Astfel de capacitati intra in sfera de actiune a solutiilor ELOprofessional si ELOenterprise.

Produsele si solutiile ELO se dezvolta impreuna cu dumneavoastra, ceea ce inseamna ca sistemul dumneavoastra ECM/DMS va ramane in permanenta actualizat si complet redimensionabil. In plus, aceste produse si solutii suporta toate functiile relevante si pot fi integrate cu succes in alte aplicatii business. 


деталии

 Защищайте критически важные данные и помогайте обеспечивать нормативно-правовое соответствие с помощью решений McAfee для защиты данных! Решения McAfee Endpoint Encryption и McAfee Data Loss Prevention, которые можно приобрести по отдельности или в комплектах, обеспечивают многоуровневую защиту ваших данных независимо от места их хранения или использования — в сети, в системах хранения данных или на конечных точках.


Защита данных:


McAfee Total Protection for Data
McAfee Total Protection for Data обеспечивает всестороннюю защиту информации для конечных точек. Надежное шифрование, предотвращение потери данных, обеспечение безопасности на базе политик и функциональная платформа управления помогают блокировать несанкционированный доступ к конфиденциальной информации и предотвращать утечку данных в любое время и в любом месте.

 
McAfee Endpoint Encryption

Решение McAfee Endpoint Encryption обеспечивает мощное шифрование данных, интегрированное с централизованным управлением, которое предотвращает несанкционированный доступ к конфиденциальным данным, их потерю или кражу. Программное обеспечение Endpoint Encryption обеспечивает защиту данных в любое время и в любом месте благодаря решениям для полнодискового шифрования, шифрования файлов, папок и съемных носителей информации 

McAfee Device Control
Защищает ваши данные, не давая им попасть в чужые руки через съемные носители информации, такие как USB-накопители, MP3-плейеры, компакт-диски (CD) и цифровые видеодиски (DVD). Он позволяет вам определить, какие устройства можно или нельзя использовать, и разбить их на категории, а также установить, какие данные можно переносить на эти устройства, а какие нельзя — в офисе, дома или в дороге. Device Control осуществляет функции блокирования устройств на базе содержимого и контекста, а именно:Комплексное управление устройствами и данными; Детальный контроль; Централизованное управление; Усовершенствованные возможности отчетности и проверки.

Защита баз данных:

Решение McAfee для защиты баз данных обеспечивает надежную защиту в режиме реального времени для критически важных баз данных предприятий от внешних и внутренних угроз, а также от атак изнутри баз данных. Решение не требует изменения архитектуры, установки дорогостоящего оборудования и не вызывает простоев баз данных. Организации любых размеров могут получить полный визуальный контроль за общей картиной баз данных и соответствующим состоянием их безопасности, а также могут полностью скоординировать применяемые способы управления политиками безопасности и эффективно поддерживать соответствие нормативным требованиям. Решение полностью интегрировано с программным обеспечением McAfee ePolicy Orchestrator (McAfee ePO).

McAfee Vulnerability Manager for Databases
Определите точное местоположение и уровень уязвимости всех ваших баз данных. Решение McAfee Vulnerability Manager for Databases обеспечивает полный визуальный контроль за общим состоянием безопасности ваших баз данных, предоставляя вам подробную оценку риска с помощью 4 700 проверок на наличие уязвимостей. Ясная классификация угроз базам данным по четким уровням опасности, готовые сценарии и рекомендации специалистов по устранению уязвимостей помогут вам лучше подготовить свою организацию к прохождению аудитов и декларации соответствия нормативно-правовым требованиям регулирующих органов.

McAfee Database Activity Monitoring 
Повысьте общий уровень безопасности ваших баз данных с помощью продукта, в режиме реального времени обеспечивающего надежную защиту от внешних и внутренних угроз в физических, виртуальных и «облачных» средах. Разработанные компанией McAfee датчики мониторинга активности не требуют использования дорогостоящего оборудования и внесения изменений в существующую архитектуру ваших систем, благодаря чему вы получаете легкое в развертывании и в высшей степени масштабируемое решение для защиты баз данных. Датчики немедленно обнаруживают любые несанкционированные и вредоносные действия и блокируют их. При этом общее быстродействие системы снижается лишь незначительно. Решение McAfee Database Activity Monitoring существенно упрощает управление безопасностью ваших баз данных и помогает обеспечивать соответствие стандартам PCI DSS, SOX, HIPAA/HITECH, SAS 70 и многим другим нормативно-правовым требованиям.

McAfee Virtual Patching for Databases 
McAfee Virtual Patching for Databases защищает базы данных от риска, связанного с наличием неисправленных уязвимостей. Решение обнаруживает и блокирует попытки атак и вторжений в режиме реального времени, без необходимости отключать базы данных и прерывать тестировании приложений, облегчая управление защитой баз данных 


McAfee Security Scanner for Databases
McAfee Security Scanner for Databases автоматически обнаруживает базы данных в вашей сети, определяет, были ли установлены новейшие пакеты исправлений, и осуществляет проверку на наличие ненадежных паролей, созданных по умолчанию учетных записей и других часто встречающихся угроз безопасности, облегчая процесс подтверждения нормативно-правового соответствия при аудитах и повышая уровень защиты критически важных информационных активов. Тактический сканер безопасности баз данных; Максимально полное представление о состоянии защиты; Практические рекомендации по снижению риска.
 деталии