hide this bar
Securitate
Managementul Retelelor
CAD si web design
Business Intelligence
E-learning
Soft stiintific
Sisteme de virtualizare
Consultanta si Servicii

Red Hat Certificate System

O platforma sigura, scalabila pentru infrastructura de chei publice

O infrastructură de securitate are nevoie de un mecanism scalabil şi controlabil de autentificare, capabil să garanteze că doar utilizatorii şi aplicaţiile autorizate au acces la resursele şi datele critice ale organizaţiei. Red Hat Certificate System, o componentă a Arhitecturii Open Source (OSA – Open Source Architecture) vă oferă un puternic cadru de securitate pentru garantarea identităţii utilizatorilor şi confidenţialitatea comunicaţiilor. Red Hat Certificate System se ocupă de toate etapele şi funcţiile ciclului de viaţă al certificatelor şi simplifică implementarea şi adoptarea la nivel de organizaţie a unei robuste arhitecturi de securitate.

Cunoscută în trecut sub numele de Netscape Certificate Management System, Red Hat a extins scalabilitatea, securitatea şi uşurinţa în utilizare oferite de Netscape Security Solutions cu opţiunile şi valorile oferite de arhitectura Open Source.

Posibilităţile Red Hat Certificate System

- suportă toate aspectele implementării şi întreţinerii unei PKI (Public Key Infrastructure) pentru controlul identităţii utilizatorilor: emiterea, reînnoirea, suspendarea, revocarea şi gestiunea certificatelor cu cheie unică sau duală;
- se integrează uşor cu aplicaţii terţe de securitate şi cu aplicaţiile existente prin intermediul unor API-uri publice;
- permite comunicarea clieţilor şi a serverelor cu CMS (Certificate Management System – Sistemul de Management a Certificatelor) prin OCSP (Online Certificate Status Protocol – Protocol Online de Stare a Certificatelor) în vederea verificării revocării;
- le permite administratorilor să solicite şi să instaleze certificatele pe smart card0uri, în timp real, cu o minimă interacţiune a utilizatorilor;
- scalabil la milioane de certificate digitale;
- suportă recuperarea cheilor pentru accesul la datele criptate în caz de curupere a cheilor de criptare;
- suportă o arhitectură distribuită pentru disponibilitate ridicată;
- suportă certificare încrucişată cu alte implementări PKI;
- suportă folosirea de smart card-uri (token-uri) conforme Visa Open Platform pentru simplificarea controlului cheilor;
- Red Hat Certificate System este disponibil pentru următoarele platforme:
- Red Hat Enterprise Linux versiunea 3 (x86) 32-bit;
- Red Hat Enterprise Linux versiunea 4 (x86) 32-bit;
- Solaris 9 (SPARC) 32- şi 64-bit.